"Drugsverslaafde bij misdrijf anders aanpakken"

Het Antwerpse parket wil enkele tientallen drugsverslaafden die voortdurend misdrijven plegen, anders gaan aanpakken. Samen met de stedelijke overheid wordt een begeleidingstraject op poten gezet dat niet meer automatisch tot een gevangenisstraf leidt.

"De doelgroep krijgt een bepaald begeleidingstraject voorgesteld waarbij hen zeer strikte voorwaarden opgelegd worden", zegt Dominique Reyniers van het Antwerpse parket.

"Wanneer die groep de voorwaarden strikt naleeft, dan zal ofwel de zaak, lastens hen, worden geseponeerd, ofwel zal de correctionele rechter bij de strafbepaling rekening houden met de inzet die ze betoond hebben en zullen bijvoorbeeld probatiemaatregelen worden opgelegd."

Gebruikers van drugs krijgen de kans van begeleiding aangeboden. Tegen dealers zal echter repressief worden opgetreden, aldus nog Reyniers.