KUL-eredoctoraten in teken van "het kind"

De Katholieke Universiteit Leuven reikt dit jaar op haar patroonsfeest zes eredoctoraten uit, de eredoctoraten zijn allen gekozen in het teken van "het kind". Het "doctoraat honoris causa" gaat naar personen met bijzondere verdiensten op wetenschappelijk, maatschappelijk en cultureel vlak. Onder anderen de broers Dardenne krijgen een eredoctoraat.

Cineasten Jean-Pierre en Luc Dardenne ontvangen een eredoctoraat omdat hun films op een zeer sterke en onontkoombare manier "de werkelijkheid van het kind" tonen, aldus KULeuven. "Niet enkel in de betekenis van de wording en vorming van het kind, maar ook ‘de werkelijkheid van het steeds opnieuw kunnen beginnen’. Hun films zijn realistisch en hard, maar in wezen ook optimistisch en uitgesproken humanistisch, een cinema van hoop op menselijkheid."

De KULeuven eert hun persoonlijk engagement en erkent de unieke artistieke kwaliteit en het maatschappelijk belang van hun gehele oeuvre dat de lokale realiteit gebruikt om universele vragen op te werpen.

Radhika Coomaraswamy uit Sri Lanka

Een eredoctoraat is er ook voor Radhika Coomaraswamy uit Sri Lanka, momenteel ondersecretaris-generaal bij de Verenigde Natie en speciaal vertegenwoordiger voor kinderen en gewapende conflicten, met rang van vicesecretaris-generaal van de Verenigde Naties.

"Coomaraswamy staat bekend als voorvechtster van de mensenrechten, in het bijzonder van de rechten van kinderen en vrouwen in conflictsituaties. Haar persoonlijke actie heeft bij de leden van de VN-Veiligheidsraad ook geleid tot een verregaande bewustwording van de problematiek van seksueel geweld als oorlogswapen."

De KULeuven reikt haar een eredoctoraat uit als bijzondere blijk van waardering en erkenning voor de belangrijke rol die zij in eigen land en internationaal speelt in de verdediging van de rechten van vrouwen en kinderen. 

Econoom Christopher Colclough

Voor het departement Economische wetenschappen gaat een eredoctoraat naar Christopher Colclough, professor aan de universiteit van Cambridge. "Hij gaat in zijn werk op zoek naar de noden van de maatschappij en haar economie en probeert dan politieke maatregelen met betrekking tot onderwijs te formuleren. Enerzijds benadert hij het onderwijs vanuit het perspectief van economische vooruitgang, wat de algemene vooruitgang van het land ten goede zou moeten komen. Anderzijds stelt hij het kind centraal door op zoek te gaan naar systemen waarbij elk kind van onderwijs kan genieten en later ook zijn plaats vindt in het economisch systeem."

De KULeuven reikt hem een eredoctoraat uit voor de grote wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van zijn onderzoek dat het verband tussen economie, onderwijs en samenleving beklemtoont.

Professoren Giacomo Rizzolatti en Vittorio Gallese

Ook eredoctoraten voor professor Giacomo Rizzolatti en professor Vittorio Gallese, beiden hoogleraar in de fysiologie aan de universiteit van Parma. "Zij zijn de ontdekkers van het spiegelneuronensysteem (MNS) en toonden het cruciaal belang ervan aan voor de neurocognitieve en sociale ontwikkeling van de mens. Waar de wetenschap vroeger een strakke scheiding maakte tussen neuronen met een motorische functie en neuronen met een waarnemingsfunctie, bewijst hun werk dat er een categorie neuronen bestaat die beide functies integreert."

De KULeuven kent hen een eredoctoraat toe omdat hun bevindingen een revolutie betekenen in de ontwikkelingspsychologie en voor de impact die zij hebben gehad op tal van andere neurowetenschappelijke disciplines.