Staat moet het met 7,7 miljard euro minder doen

De federale overheid heeft in 2009 7,7 miljard euro minder belastingen ontvangen. De belangrijkste oorzaak zijn de lagere bedrijfswinsten. De vooruitzichten voor 2010 zijn alvast rooskleuriger. Dat meldt De Tijd.

Door de lagere belastinginning moest de Belgische staat het in 2009 stellen met 32,8 miljard euro. Dat is 20 procent minder dan in 2008. Bij de opmaak van de begroting in oktober hield de regering al rekening met fors lagere inkomsten.

De lagere belastinginning is vooral een gevolg van lagere bedrijfswinsten door de economische crisis. Bedrijven kunnen voorafbetalingen doen om een belastingvermeerdering te vermijden, maar in 2009 bedroegen die voorafbetalingen slechts 8,4 miljard euro.

Niet alleen de voorafbetalingen hadden te lijden onder de laagconjunctuur. Ook onderstaande inkomsten daalden gevoelig:

  • BTW-inkomsten: -500 miljoen euro
  • douanerechten: -400 miljoen euro
  • registratierechten voor vastgoed: -500 miljoen euro

De vooruitzichten voor dit jaar zijn alvast beter. Voor het eerste kwartaal wordt een stijging van 4,3 procent verwacht.