Voorzitter rechtbank: "Zal niet voor morgen zijn"

De rechtbank in Brussel heeft te weinig personeel om snel op te kunnen treden tegen kleine criminaliteit. Dat zegt de voorzitter van de rechtbank in De Standaard.

Na enkele incidenten in Anderlecht en Brussel de voorbije weken hadden politie en parket gisteren afgesproken om nultolerantie in te voeren in bepaalde wijken. Minister De Clerck zou ook aan de rechtbank vragen om sneller straffen uit te spreken. Maar daarvoor zijn minstens vijf extra rechters nodig en dan nog zal het een tijd duren, zegt voorzitter Luc Hennart.

"Als men vandaag spreekt van meer rechters, dan moet men toch weten dat het niet morgen zal gebeuren, maar op termijn. Een benoeming is ongeveer negen maanden, dus dat betekent dat we toch niet voor midden volgend jaar zouden kunnen beginnen."

Hennart betreurt ook dat hij niet bij het overleg betrokken was.

De politievakbonden hebben overleg gepleegd over de toestand in Brussel met minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open VLD). Die heeft aangekondigd dat er strengere straffen komen voor wie gewelddadig is tegen agenten en dat de agenten zelf ook betere rechtsbijstand krijgen.