"Kwalen in Brussel onderkennen en aanpakken"

Tijdens een debat in het Vlaams Parlement over de veiligheidsproblematiek in Brussel heeft minister Pascal Smet (SP.A) opgeroepen tot een pact over de hoofdstad. Smet is Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel en heeft dus een vinger in de pap in de hoofdstad.

De recente veiligheidsincidenten - een school die moet verhuizen om veiligheidsredenen en  een schietpartij na een mislukte overval - beroeren de gemoederen al dagenlang en daar kon het Vlaams Parlement de ogen dus niet voor sluiten.

Smet heeft naar eigen zeggen geen boodschap aan het communautariseren ("de Vlamingen willen een eengemaakte politiezone") of het personaliseren ("Smet is gefrustreerd") van het debat. "Het gaat over efficiëntiewinst", vindt hij: hoe kunnen we ons - Vlaams - geld zo goed mogelijk besteden. Een eengemaakte politiezone in Brussel noemt hij "goed bestuur".

Als minister van Onderwijs zegt hij ook bereid te zijn het spijbelprobleem in het Brusselse onderwijs aan te pakken, dat door velen wordt beschouwd als een van de oorzaken van de veiligheidsproblematiek. Hij wil daarover samenzitten met het parket om tot een oplossing te komen.

"De Vlaamse regering wil actief meewerken aan haar hoofdstad", zegt Brusselaar Smet, ook aan de gewestelijke materies. Hij pleit voor een pact  over Brussel om de veiligheidsproblematiek efficiënt aan te pakken.

Parlement steunt de minister

Op Christian Van Eycken van de Union des Francophones na schaarden alle Vlaamse partijen in het halfrond zich achter Smet, die de toorn van Brussels minister-president Charles Picqué (PS) over zich heen heeft gekregen.

"Deze stad schreeuwt om een Straten-Generaal van alle betrokken overheden", vindt Yamila Idrissi (SP.A). Zij pleitte voor een gecoördineerd veilgheidsbeleid, een sociaal plan en een beter bestuur voor Brussel. "We moeten de kwalen onderkennen en aanpakken."

Eenzelfde geluid was te horen bij coalitiepartners CD&V en N-VA, hoewel Willy Segers van de Vlaams-nationalistische N-VA daar nog aan toevoegde dat de gebeurtenissen van de voorbije weken hebben aangetoond "dat dit land op de grenzen van het federaal model is gestoten".

De oppositie kon zich in dat alles wel vinden. Ook Ann Brusseel (Open VLD) pleitte vurig voor een conferentie over de veiligheid in Brussel. "Als een school de veiligheid van haar studenten niet kan garanderen, is het point of no return bereikt", vond Luckas Vandertaelen (Groen!, foto), die ook opriep om alle karikaturen te laten varen.

Dat had Christian Van Eycken (UF) wel op een heel eigenzinnige manier geïnterpreteerd, toen hij meende te hebben gehoord dat zijn Vlaamse spitsbroeders de eengemaakte politiezone als de zaligmakende oplossing beschouwden.

Erik Arckens (VB) sloot zich graag aan bij de opmerkingen van zijn Vlaamse collega's, maar toonde zich vooral "blij dat het land uit elkaar valt". Boudewijn Bouckaert (LDD) concentreerde zich in zijn tussenkomst vooral op law and order, "een primaire voorwaarde in onze maatschappij".