Commissie keurt Grieks besparingsplan goed

De Europese Commissie heeft het besparingsplan van de Griekse regering goedgekeurd. Tegelijkertijd dient ze een klacht in tegen Athene voor het verschaffen van onbetrouwbare economische statistieken.

De regering van premier George Papandreou (foto links) heeft in januari een meerjarenprogramma ingediend om de overheidsfinanciën te saneren tegen 2012.  Met een begrotingstekort van dertien procent staat Griekenland te boek als het zorgenkind van de eurozone. Eurolanden moeten het tekort beperken tot drie procent. Athene wil tegen 2012 opnieuw onder die drempel duiken en heeft daarvoor een streng saneringsprogramma opgesteld.

Europees commissaris voor Economische en Monetaire Zaken Joaquin Almunia zei dat het plan haalbaar is, maar niet gemakkelijk. De commissie zal de volgend jaren streng toekijken op de uitvoering ervan. "Het is de eerste keer dat we zo'n intens en quasi permanent systeem van toezicht installeren", verklaarde  Almunia.

Het saneringsplan houdt onder meer een bevriezing van de lonen van de ambtenaren in, een verhoging van de taksen op benzine, een verhoging van de pensioenleeftijd en een reorganisatie van het belastingsysteem.

De Europese Commissie dient ook een klacht in tegen Griekenland voor het verschaffen van  onbetrouwbare economische statistieken. Athene zou die statistieken vervalst hebben om de ernst  van de crisis te verdoezelen.