Extra maatregelen voor bescherming agenten

Wie politiemensen aanvalt, zal een zwaardere straf krijgen. Agenten die het slachtoffer zijn van agressie, krijgen gratis rechtsbijstand. Dat zijn enkele van de maatregelen die vanmorgen op het kernkabinet besproken zijn om de situatie in Brussel aan te pakken.

Het kernkabinet kwam vanmorgen bijeen voor een eerste gedachtewisseling over de nota's van de ministers van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open VLD) en minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) naar aanleiding van de recente incidenten in Brussel.

Voor premier Yves Leterme (CD&V) is het tijd om "het gekibbel" over de veiligheid in Brussel "aan de kant te schuiven". De discussie over een eengemaakte politiezone is voor hem vooral een partijpolitieke kwestie. Het is wat makkelijk om het debat over Brussel alleen daartoe te herleiden, zei Leterme.

De regering wil een betere politiewerking op het terrein zien en schaart zich daartoe achter enkele maatregelen op korte termijn. Zo zullen mensen die politiemensen aanvallen, zwaarder gestraft worden. Agenten die juridisch in de problemen geraken, kunnen rekenen op gratis rechtsbijstand. De regering steunt ook het wetsvoorstel over een andere organisatie van administratieve zaken, waardoor meer agenten vrijkomen voor werk op straat.

Ook de verschillende inspectiediensten (arbeids-, sociale, economische, enzovoort) moeten nog meer doelgericht worden ingezet, waardoor de onderliggende criminaliteit kan worden aangepakt. De samenwerking tussen de zonale en federale politie moet worden versterkt.

Minister van Binnenlandse Zaken Turtelboom dreigt ermee om vijftig extra agenten die in oktober aan Brussel zijn toegewezen, af te pakken als ze alleen maar voor verkeer ingezet worden in plaats van tegen criminaliteit. Vanmiddag overlegt ze met de korpschefs van de zes Brusselse politiezones.

Minister Van Justitie De Clerck dringt aan op efficiëntere Brusselse rechters, zodat sneller recht mogelijk wordt.