Immuniteit in Italië wegens regeringswerk

In Italië heeft de kamer van volksvertegenwoordigers een wet aangenomen die de leden van de regering gedurende achttien maanden beschermt tegen rechtsvervolging.

De betrokkenen moeten alleen op erewoord verklaren dat er een wettelijk beletsel is: dat ze het te druk hebben met het regeringswerk om rechtszittingen bij te wonen. 

De wet is vooral belangrijk voor premier Silvio Berlusconi, die de komende maanden in twee zaken voor de rechtbank moet verschijnen.

Twee jaar geleden had Berlusconi al een wet laten goedkeuren die juridische onschendbaarheid gaf aan de vier hoogste gezagsdragers van de staat. Het grondwettelijk hof in Rome heeft  die wet echter bestempeld als ongrondwettelijk.