"Financiering thuisverpleging herbekijken"

De uitgaven voor thuisverpleging stijgen elk jaar met bijna 7 procent. Dat meldt het federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg. Dat komt doordat de bevolking verouderd is, er meer chronische aandoeningen zijn en patiënten steeds minder lang in het ziekenhuis verblijven. Thuisverplegers krijgen er ook almaar meer taken bij, maar het budget stijgt niet.

"Aan de ene kant is de thuisverpleging de laatste jaren veel technischer en complexer geworden door sneller ontslag uit het ziekenhuis en meer daghospitalisatie", zegt Louis Paquet van het Wit-Gele Kruis. "Het financieren van deze complexe technieken is hoognodig. Een ander punt is dat verpleegkundigen een grote taak hebben in de coördinatie van allerlei hulp en zorg bij oudere patiënten thuis, maar zij worden daar onvoldoende voor vergoed en ondersteund."

Volgens het kenniscentrum moet de financiering van de thuisverpleging dringend herbekeken worden. Dat zou de job van thuisverpleegkundige ook aantrekkelijker maken.

De belangrijkste financiering van de thuisverpleging bestaat momenteel uit prestatievergoedingen voor technische interventies (zoals wondzorg) en uit dagprijsvergoedingen voor basiszorg (zoals hygiëne). Dat model is evenwel niet aangepast aan de huidige realiteit, zegt het kenniscentrum. "Er is behoefte aan een duidelijker onderscheid tussen postacute zorg (meestal na ziekenhuisopname) en chronische zorg", luidt het.

Zo zou de financiering in de chronische zorg afgestemd moeten worden op de afhankelijkheid van de patiënten en op de ernst van hun aandoening.