"Protocollaire rangorde is geen prioriteit"

De Vlaamse christendemocraten zien geen heil in de aanpassing van de protocollaire rangorde bij plechtigheden zoals Senaatsvoorzitter Armand De Decker (MR) voorstelt.

De Decker wil in de Senaat een werkgroep oprichten die zich zou bezighouden met de herschikking van de plaatsen in de protocollaire rangorde. Nu wordt die -op het koningshuis na- aangevoerd door de kardinaal.

Volgens De Decker is het daar nu het ogenblik voor omdat de nieuwe aartsbisschop André-Joseph Léonard nog geen kardinaal is. Nu kan die aanpassing dus zonder iemand te schofferen, zegt de Senaatsvoorzitter.

CD&V-fractieleider in de Senaat, Sabine de Bethune, ziet dat evenwel niet zitten. Volgens haar is een aanpassing geen prioriteit en kampt het land nu met andere problemen. Bovendien is die aanpassing geen bevoegdheid van de Senaat, vindt ze.

Haar Open VLD-collega Bart Tommelein zegt ook dat de economische problemen dringender zijn en dat Binnenlandse Zaken zich daarover kan buigen. Open VLD is evenwel bereid om mee te werken als er een aanpassing komt. Zo vindt Tommelein het logischer dat de Europese president, in dit geval Herman Van Rompuy, de eerste plaats zou innemen in plaats van de kardinaal.