"Zakt" de kardinaal in de rangorde?

Senaatsvoorzitter Armand De Decker (MR) is er voorstander van om de kardinaal een paar plaatsen te laten zakken in de protocollaire rangorde. Omdat aartsbisschop Léonard nog geen kardinaal is, is dit volgens Dedecker het moment om de lijst aan te passen.

De protocollaire rangorde bepaalt de volgorde waarin de prominenten een plaats krijgen tijdens officiële plechtigheden, zoals het Te Deum. Het staatshoofd en de leden van de koninklijke familie staan niet op de lijst en genieten dus altijd voorrang. De rangorde werd in 1804 door Napoleon vastgelegd, maar werd sindsdien vaak gewijzigd. Zo moesten de verschillende regeringsleiders van de deelstaten een plaatsje in de pikorde krijgen, samen met vertegenwoordigers van de Europese Unie.

Maar één hoogwaardigheidsbekleder bleef steevast op nummer 1 staan: de kardinaal. André-Joseph Léonard volgde onlangs Godfried Danneels op als aartsbisschop van Mechelen-Brussel, maar is wel nog geen kardinaal. Daarvoor moet Léonard wachten op de paus. Volgens Senaatsvoorzitter De Decker is het dan ook het uitgelezen moment om de protocollaire volgorde te wijzigen. "Het is immers niet de bedoeling om iemand te schofferen", klinkt het in De Standaard en La Libre Belgique.

De Decker wilde een werkgroep in het leven roepen die zich over het dossier moet buigen, maar dat gaat voorlopig niet door.

En wat met Peeters, Demotte en Picqué?

Wie op nummer 1 zou komen te staan, staat niet vast, maar waarschijnlijk zouden prominenten uit de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht voor de vertegenwoordigers van de godsdiensten en de vrijzinnigheid komen. Toch zal het niet evident zijn om zomaar eventjes een aantal functionarissen van plaats te verwisselen.

Opmerkelijk is ook de plaats van de vertegenwoordigers uit Vlaanderen, Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap. Nu komen die pas na de voorzitters van het Europees Parlement en van Kamer en Senaat, na de staatshoofden en de regeringsleiders van de lidstaten van de Europese Unie, na de federale regeringsleden, na de voorzitter en de leden van de Europese Raad en na een hele reeks Belgische en internationale magistraten. 

De koninklijke familie staat bovenaan de protocollaire volgorde, officieel "De lijst van Préséance", beginnend met de koning tot de prinsen en prinsessen. Daarna ziet de volgorde er als volgt uit:


1. De kardinalen van België
2. De Pontificale nuntius, de ambassadeur van het Vaticaan
3. De Voorzitter van het Europese Parlement
4. Voorzitters van Kamer en Senaat
5. De voorzitter en de leden van de verschillende ministerraden van de Europese Unie
6. De eerste minister
7. De vicepremiers
8. De voorzitter en leden van de Europese Unie
9. De minister van Buitenlandse Zaken
10. De voorzitter van de Europese Commissie
11. De secretaris-generaal van de NAVO
12. De ministers met portefeuille uit het buitenland
13. De ministers met portefeuille in België
14. De buitenlandse ambassadeurs in België

....
26. De minister-presidenten van de verschillende gemeenschappen en gewesten

Meest gelezen