België is aan het wegzinken

De Wereldeilanden, het grootschalige project voor de kust van Dubai waarbij zo’n 300 kunstmatige eilandjes in de vorm van een wereldkaart werden gecreëerd, dreigen door de financiële crisis volledig verloren te gaan. Er is namelijk geen budget meer om de eilanden te onderhouden.

In 2003 werd begonnen met het opbaggeren van de 300 eilandjes, die samen een wereldbol vormen. Er werd 47 miljoen steen en miljarden tonnen zand gebruikt voor het prestigieuze project. De uiteindelijke bedoeling was om de eilandjes apart te verkopen voor toeristische doeleinden.

Maar sinds 2008 werd het stil rond het project. Vorig jaar moest Dubai World, de holding die het project coördineert, om uitstel van betaling vragen. Het ging om zo'n 26 miljard dollar.

De bouw is sindsdien volledig stilgevallen. De gevolgen zijn al goed merkbaar op ruimtefoto's van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. De kustlijnen van de eilanden worden vager en sommige eilandjes zijn al ondergespoeld of in elkaar opgegaan.

Ook België, dat in de originele plannen goed te zien was als het topje van een eiland samen met Frankrijk en Nederland, lijkt al voor een groot deel verzwolgen.

lees ook