Grieken staken tegen de besparingsplannen

In Griekenland staken de ambtenaren van de belastingdiensten tegen het besparingsplan van de regering. De vakbonden willen niet dat het overheidsapparaat wordt afgeslankt om het begrotingstekort terug te dringen.

Het gaat om een tweedaagse staking van de belastingdiensten. Volgende week willen de grote vakbonden met een nationale 24-urenstaking, ook de de privé-sector,  nog meer druk op de regering zetten.

De bonden pikken het niet dat de linkse regering van premier George Papandreou het grote en inefficiënte ambtenarenapparaat wil afslanken om het tekort op de begroting terug te dringen.

Dat tekort is intussen opgelopen tot 12,7% van het bruto binnenlands product, onder meer omdat de vorige conservatieve regering de cijfers had verbloemd.

Een en ander heeft de alarmbellen doen afgaan in de Europese Unie en meer bepaald bij de andere lidstaten van de eurozone. Om de stabiliteit van de euro te verzekeren, mag een lidstaat het tekort niet boven de 3% laten uitstijgen en Athene zit daar nu ver boven.

Gisteren heeft de Europese Commissie groen licht gegeven voor het besparingsplan van Papandreou, maar binnen de EU is er wantrouwen of Athene dat plan echt wel gaat uitvoeren.

Ook Spanje zet het mes in de kosten

Intussen heeft ook de Spaanse regering haar besparingsplan voorgelegd aan de Europese Commissie. Die zal dat nu onderzoeken.

Vorig jaar ging Spanje -ook al een lid van de eurozone- al voor 11,4% van het bbp in het rood. Madrid belooft om dat dit jaar terug te dringen tot 9,8% en tot 5,3% in 2012. Daartoe wil de regering van premier José Zapatero 50 miljard euro besparen.

Naast Griekenland en Spanje hebben ook Italië, Ierland en Portugal problemen met de begroting. Ook die landen behoren tot de eurozone.