Nieuw dovemansgesprek met Opel-topman Reilly

De Belgische vakbonden zijn ontvangen door Opel-topman Nick Reilly op het hoofdkwartier in Rüsselsheim. De kloof tussen beiden blijft erg groot: beide partijen blijven bij hun standpunt.

Volgens Luc Van Grinsven van de christelijke vakbond ACV was het een "volwassen en zakelijk gesprek".

Reilly wil de Opel-fabriek in Antwerpen sluiten als onderdeel van een grootscheepse herstructurering waarmee hij Opel opnieuw op de sporen wil zetten. De vakbonden hebben herhaald er alles aan te doen om de autoproductie in Antwerpen te behouden.

"Reilly zegt evenwel niet dat er niet over alternatieven kan worden gedacht", zegt Van Grinsven. Volgens Rudi Kennes van de socialistische vakbond ABVV is de mogelijkheid van een overname aangestipt, maar is daarover niet gepraat.

In elk geval blijven de vakbonden de afgewerkte wagens in Antwerpen blokkeren als een soort oorlogsbuit.

Van Grinsven benadruke dat tijdens het gesprek gezegd is dat de partijen elkaar nog zouden ontmoeten. "Daarvoor zijn er nog geen concrete data, maar de gesprekken duren voort", zegt de vakbondsman.

Bij Opel Antwerpen werken 2.600 mensen.Bij de toeleveranciers in de buurt zouden dat op zijn minstens nog eens zo veel mensen zijn.