Portugese oppositie keldert besparingsplan

In Portugal hebben de oppositiepartijen een besparingsplan van de minderheidsregering van José Socrates weggestemd in het parlement. In de plaats drukten ze wel een wetsvoorstel door waardoor de schuld van de Portugese overheid nog kan oplopen.

De regering-Socrates had zich met alle mogelijke middelen verzet tegen het voorstel van de oppositie, dat de regio's Madeira en de Azoreneilanden meer financiële armslag wil geven. Volgens de socialistische minderheidsregering is dit volledig in tegenspraak met eerdere beloftes om de overheidsuitgaven drastisch terug te schroeven.

Minister van Parlementaire Zaken Jorge Lacao noemt het voorstel van de oppositie onverantwoordelijk. De regering gaat de begroting voor dit jaar nu zo proberen aan te passen dat de financiële gevolgen van de nieuwe wet teniet worden gedaan. 

"We kunnen geen slechter signaal geven", zegt minister van Financiën Fernando Texeira dos Santos (foto). Veel waarnemers vrezen dat Portugal na Griekenland het volgende Europese land wordt dat te maken krijgt met een zware financiële en economische crisis.

Verwacht wordt dat het Portugese begrotingstekort voor 2009 9,3 procent van het bruto binnenlands product zal bedragen, een record. De regering wil dat tekort tegen 2013 terugbrengen tot 3 procent en denkt aan drastische besparingen: snoeien in het aantal ambtenaren, de ambtenarenlonen bevriezen en andere overheidsuitgaven terugschroeven.