Staten-generaal moet industrie hervormen

In Brussel houden de Vlaamse regering, de werkgevers en de vakbonden een staten-generaal over de modernisering van de industrie. Tegen de zomer moeten er concrete resultaten zijn.

Met het initiatief wil Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) samen met de sociale partners onderzoeken hoe de Vlaamse industrie omgevormd kan worden tot een meer innovatieve en duurzame vorm.

Peeters wil vooral bekijken welke de terreinen zijn waarop Vlaanderen een industriële rol kan spelen. Hij wil vooral bedrijven die een toegevoegde waarde leveren die niet zomaar nagemaakt kan worden in China of India.

Alleen zo kan de toekomst van de 420.000 banen in de Vlaamse industrie veiliggesteld worden, zegt hij. Peeters ontkent niet dat er problemen zijn in de sectoren textiel en autoassemblage en verwijst daarbij naar de dreiging voor Opel Antwerpen.

Toch ontkent hij dat de omvorming van onze industrie te laat is ingezet. Bovendien zijn er bij ons ook sterke industriële sectoren zoals agrovoeding, chemie en farma en de Vlaamse regeringsleider wil ook de kmo's bij het overleg betrekken.

Tegen de zomer wil Peeters met de sociale partners tot concrete plannen komen om onze industrie meer competitief te maken, niet enkel tegenover andere Europese landen, maar ook tegenover China en India. De Vlaamse overheid wil daarbij ondersteuning bieden en eventueel steun geven, maar het zijn de bedrijven zelf die het moeten waarmaken, zegt Peeters.