Verhofstadt schrijft brief aan Van Rompuy

Oud-premier en fractieleider van de liberalen in het Europese Parlement Guy Verhofstadt heeft een open brief geschreven aan de Europese president Herman Van Rompuy. Verhofstadt luidt de noodklok over Europa.

Verhofstadt (Open VLD) schreef de brief naar aanleiding van de Europese top in Brussel op 11 februari. De staatshoofden en regeringsleiders van de 27 lidstaten komen dan voor het eerst bijeen dit jaar en voor het eerst ook onder leiding van voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy  (CD&V). Van Rompuy had al eerder opgeroepen tot een breed gewetensonderzoek over hoe het nu verder moet met de Europese Unie.

Een goed idee, vindt Verhofstadt, en volgens hem kan er maar één zinnige conclusie komen uit dat gewetensonderzoek: meer Europese integratie en meer Europa. Europa dreigt immers geen rol van betekenis te spelen in de wereld als de Europese integratie geen nieuwe impuls krijgt. De liberale fractieleider verwijst naar de mislukte klimaattop in Kopenhagen, de gebrekkige coördinatie van de hulpverlening aan Haïti, de neerwaartse spiraal van de eurozone en de afzegging van de Amerikaanse president Barack Obama voor de top in Madrid.

"De reden voor dit falen is telkens dezelfde: het is omdat de lidstaten de touwtjes in handen blijven houden en omdat Europa noch de macht, noch de instrumenten bezit om een éénduidige aanpak mogelijk te maken, laat staan op te leggen", schrijft Verhofstadt. Zijn pleidooi voor meer Europa is niet nieuw. Eerder had de oud-premier een lans gebroken voor een "Verenigde Staten van Europa" als enige manier waardoor de Unie nog een toekomst heeft in de toekomstige wereldorde.