"Kerk moet levensvisie sterker uitdragen"

Drie op de vier Vlaamse katholieken hebben er moeite mee om zich als gelovig te profileren. Dat blijkt uit een onderzoek van de katholieke weekbladen Tertio en Kerk & Leven bij 1.216 gelovigen.

Bij de jongeren loopt het cijfer zelfs op tot 86 procent. Van de respondenten vindt 64 procent dat de Kerk haar waarden en levensvisie sterker moet uitdragen.

Wat onderwijs betreft, wil een meerderheid dat er nieuwe, volledig katholieke scholen worden opgericht. Godsdienstonderwijs moet opnieuw meer catechese worden, met een inwijding in het christendom.

Wat migratie betreft, vindt 75 procent dat er te veel onaangepaste nieuwkomers zijn. Twee op de drie pleiten voor een inburgeringscursus in het land van herkomst.  Slechts een kwart heeft er vertrouwen in dat het goedkomt met de inburgering van moslims, 58 procent pleit voor een hoofddoekenverbod op openbare scholen en 45 procent wil geen minaretten.

Ruim de helft vindt ten slotte dat de wetgeving rond abortus en euthanasie moet worden verstrengd, al zijn de meningen over euthanasie iets genuanceerder.

"Volledig katholieke scholen geen goed idee"

Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), vindt volledig katholieke scholen geen goed idee omdat ze niet stroken met het pluralisme binnen het onderwijs.

"Ik denk dat er nood is aan meer lithurgie en sacramenten voor heel gelovige mensen, maar omdat we ervoor gekozen hebben om alle leerlingen toe te laten, heb je een dergelijke pluralistische groep van leerlingen dat dit effectief op de meeste van onze scholen niet aanwezig is", zegt Van Hecke (foto).

Zij vindt ook de negatieve houding tegenover de islam geen goede zaak: "De moslimgemeenschap zal dat als wantrouwen voor haar religie beschouwen."