Plechtige viering voor bisschop Vangheluwe

In de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge is een plechtige viering gehouden voor bisschop Roger Vangheluwe.

Vangheluwe staat 25 jaar aan het hoofd van het bisdom Brugge. Deze week kwam hij nog in het nieuws met de boodschap dat hij geen priesters uit het buitenland wil invoeren om het priestertekort op te vangen.

Naar aanleiding van het zilveren ambtsjubileum van de bisschop heeft de paus in een brief zijn appreciatie voor de bisschop geuit. De brief werd door de pauselijke nuntius voorgelezen tijdens de viering. Paus Benedictus XVI wenste de Brugse bisschop "heil en geluk" toe en besloot zijn brief met zijn Apostolische Zegen.

De paus bracht in zijn brief ook enkele belangrijke momenten van Vangheluwe's leven en inzet in herinnering. "Alle pastorale opdrachten die u toevertrouwd werden, hebt u met ijver ter harte genomen. Een vruchtbare leeropdracht hebt u vervuld bij leerlingen van verscheidene scholen en daarna bij de studenten van het Grootseminarie", schreef de paus.

Het Brugse bisdom staat volgens paus Benedictus XVI bekend "voor zijn geloof, zijn godsvrucht en voor zijn roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven".

Eind volgend jaar wordt Vangheluwe 75, dan moet hij in principe zijn ontslag indienen.