Grote controleactie in Leuvense uitgaansbuurt

Bij een grootscheepse controleactie in de uitgaansbuurt in Leuven heeft de politie in de nacht van vrijdag op zaterdag 15 druggebruikers en dealers opgepakt. Een dealer liep tegen de lamp toen hij een politieagent in burger drugs aanbood.

In totaal namen 30 agenten en een drugshond deel aan de actie, die bedoeld was om de overlast in het centrum van de stad terug te dringen. De nadruk lag vooral op de jacht tegen drugs.

Tijdens de actie vatte de politie naast druggebruikers en -dealers ook twee minderjarigen die verdacht werden van een diefstal die even voordien was gepleegd.

Er werden ook vier illegale vreemdelingen aangetroffen. De politie bracht de Dienst Vreemdelingenzaken op de hoogte. Drie van de vier kregen het bevel België te verlaten.