Ondernemingsplan van VRT goedgekeurd

De nieuwe raad van bestuur van de VRT heeft het ondernemingsplan voor 2010 unaniem goedgekeurd. In het plan is het aanbod van de openbare omroep voor dit jaar vastgelegd en er staat ook in op welke posten er bespaard wordt.

Zoals eerder al bekendgemaakt werd, zal de openbare omroep dit jaar 16,7 miljoen euro extra besparen in vergelijking met het vroegere besparingsplan. De exploitatiebudgetten van de netten worden daarom ingeperkt en de overheadkosten worden teruggedrongen.

Er zullen ook 57 voltijdse banen verdwijnen. Dit gebeurt via natuurlijke uitstroom en selectieve vervangingen. Het aantal managers zal dit jaar ook dalen tot 60 eind 2010, meldt de VRT nog in een persbericht.

De directie werkt momenteel ook aan een meerjarenplan 2010-2012 om bij te dragen aan de besparingen van de Vlaamse overheid. Eind 2011 moet de VRT bedrijfseconomisch in evenwicht zijn.