Erven van ooms en tantes wordt goedkoper

Wie erft van ooms of tantes terwijl de eigen ouders al overleden zijn, zou minder successierechten moeten betalen. Dat heeft minister Philippe Muyters (N-VA) geantwoord op een vraag van Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V).

Mensen die erven van ooms of tantes terwijl de ouders al overleden zijn, betalen de hoogste aanslagvoet, die tussen 45% voor de eerste schijf van 75.000 euro en 65% daarboven. Neven en nichten worden dus als "vreemden" beschouwd, terwijl het toch gaat om naaste familieleden.

Uit het antwoord op een parlementaire vraag van Katrien Schryvers is nu gebleken dat minister Muyters de wet anders interpreteert: wanneer de broer of zus van de overledene zelf al is gestorven, nemen neven en nichten hun plaats in en moeten zij slechts successierechten betalen als broer of zus.

Muyters maakt zich sterk dat de wet in de toekomst ook als dusdanig zal worden geïnterpreteerd. Daardoor zullen neven en nichten voortaan in de plaats komen van hun ouders en hetzelfde tarief betalen als broers en zussen. In de praktijk wordt dat dus 30% voor de eerste schijf van 75.000 in plaats van 45%.

"Dat betekent dat wie in het verleden als neef of nicht erfde op het moment dat zijn of haar vader of moeder reeds overleden was, te veel successierechten betaalde“, zegt Schryvers. Maar van terugvordering kan volgens minister Muyters geen sprake zijn.

De successierechten zijn bij de weinige belastingen waarover de Vlaamse regering zelf kan beslissen. De belastingen worden wel geïnd door de federale overheid.