Keert Bouckaert terug naar Open VLD?

Vlaams Parlementslid Boudewijn Bouckaert sluit een terugkeer naar Open VLD niet uit. Nu zit Bouckaert nog bij Lijst Dedecker, maar die partij is volgens de Gentse professor "haar drive kwijt". Dat zegt hij in een interview met het weekblad Knack.

Bouckaert was een supporter van het eerste uur van Jean-Marie Dedecker. Beide politici kennen elkaar van bij Open VLD en deelden de mening dat de partij zijn liberale roots had verloochend. De Oost-Vlaming volgde Dedecker drie jaar geleden naar Lijst Dedecker. Als professor in de rechten aan de Universiteit van Gent moest Bouckaert het inhoudelijke profiel van LDD versterken. Vorig jaar werd hij verkozen voor het Vlaams Parlement.

Maar de liefde voor LDD is duidelijk bekoeld, zo staat te lezen in het weekblad Knack. De partij van Dedecker doet het niet goed in de peilingen en dat is volgens Bouckaert geen toeval. "Peilingen zijn natuurlijk wat ze zijn, maar ik voel aan dat die tendens klopt. We zijn onze drive kwijt."

Onlangs kondigde LDD aan dat de partijnaam veranderd zal worden. Volgens Bouckaert "de enige optie". Volgende maand zijn er voorzittersverkiezingen bij LDD, waarna Dedecker waarschijnlijk met vlag en wimpel aan een tweede termijn kan beginnen. "Maar wel voor de laatste keer", laat Bouckaert verstaan. De politicus gelooft nog altijd in een toekomst van de partij, maar voor hem staat één doel centraal: "Ik wil streven naar een erg zelfstandig en liberaal Vlaanderen met een minimum aan overheid en regelneverij".

Terug naar Open VLD-stal?

Bouckaert sluit helemaal niet uit dat hij naar Open VLD terugkeert. "De verkiezing van Alexander De Croo tot partijvoorzitter heb ik met vreugde begroet. Het water tussen ons is veel minder diep dan sommigen denken. Een terugkeer sluit ik dus helemaal niet uit".

"Ik ben meer dan twintig jaar lang lid geweest van die partij. Ik heb er vijanden gemaakt, maar ik heb er ook nog altijd veel vrienden. Natuurlijk praat ik met hen over de toekomst van het liberalisme in Vlaanderen. Maar we beseffen allemaal dat een liberale hergroepering uitgesloten is vóór de federale verkiezingen van volgend jaar", aldus Bouckaert.

De denktank van Lijst Dedecker -Cassandra- gaat samen met de andere blauwe denktanken Nova Civitas en WorkForAll op in een brede, Vlaamse, liberale denktank met als naam "LIBERA!". De initiatiefnemers willen naar eigen zeggen zo de "versplintering van het liberale gedachtegoed in Vlaanderen tegengaan.

Boudewijn Bouckaert was zowel voorzitter van Cassandra als Nova Civitas.