"Europese systeem was onvoldoende"

Volgens voormalig gedelegeerd bestuurder van de NMBS, Karel Vinck, hebben alle betrokkenen destijds hun verantwoordelijkheid genomen bij het invoeren van een veiligheidssysteem voor de spoorwegen.

Na de ramp in Buizingen wordt overal de vraag gesteld waarom zo'n veiligheidssysteem negen jaar na de treinramp in Pécrot nog altijd niet ingevoerd is. Dat was toen nochtans uitdrukkelijk beloofd.

Vinck, die van 2002 tot 2004 aan het hoofd stond van de NMBS, schetst het verloop van de feiten. In eerste instantie werd gedacht aan de invoering van het Europese systeem ERTMS. De technische specificaties daarvan waren in 2000 bekend.

Maar na verloop van tijd bleek dat het Europese systeem toen nog niet voldeed aan een aantal Belgische behoeften en na overleg met de ingenieurs werd beslist te kiezen voor het Belgische systeem TBL1+, dat al in ontwikkeling was.

Maar van ontwikkeling tot implementatie is een complex verhaal dat erg lang duurt, aldus Vinck. Het systeem moest verder worden ontwikkeld, er moesten prototypes worden gemaakt en openbare aanbestedingen worden uitgeschreven voor de fabrikanten.

De voormalige gedelegeerd bestuurder vindt dan ook dat niemand met de vinger gewezen moet worden omdat het TBL1+-systeem nog altijd niet volledig is ingevoerd. In de toekomst zou België eventueel kunnen overstappen op het ERMTS-systeem dat sinds 2008 operationeel is. Het huidige Belgische systeem is in ieder geval compatibel met dat systeem.