"Wie bezig is met geloof, slaat vasten niet over"

Op Aswoensdag begint voor katholiek Vlaanderen de vasten. Tot Pasen zouden alleszins vlees en snoep geweerd moeten worden. Maar gebruiken veranderen en de vasten is vooral en vaak uitsluitend een periode van bezinning geworden, althans voor sommigen.

Zo veel aandacht de ramadan krijgt, zo weinig aandacht krijgt de vastenperiode van de rooms-katholieke kerk in ons land. Niet verwonderlijk als je weet dat nog maar een kleine minderheid van de Vlamingen de vasten ter harte neemt en bovendien betekent de vasten lang niet alleen meer het mijden van vlees en lekkers.

Liesbet Bockaert (foto) is 30 en zal, als katholieke vrouw, de vastenperiode bewust beleven. "Tijdens de vasten is voedsel niet het belangrijkste", maakt ze al snel duidelijk. "Op Aswoensdag en tijdens de Goede Week mijd ik wel overdadige maaltijden, maar daarnaast gaat het me vooral om soberder leven."

Zoals zo veel kinderen kreeg Liesbet het geloof mee van thuis uit. "Tijdens de vasten kochten we vroeger in plaats van koffiekoeken op zondag gewoon brood. Het verschil gaven we dan aan een goed doel." Het vat goed samen hoe de vastenperiode nu nog ingevuld wordt bij ons. Eten (of het ontberen daarvan) is de aanleiding, een middel om stil te staan bij maatschappelijke thema's zoals hongersnood.

"Een tijdje anders gaan leven"

Op de website van de katholieke jeugdwerkorganisatie IJD, waar Liesbet werkt, is zelfs een heuse vastenkalender te vinden. De kalender kan jongeren die de vasten willen beleven een duwtje in de rug geven of inspiratie geven. De kalender vond zijn oorsprong in de geloofsgroep voor jongeren Lange Weg in Hoboken.

"De essentie van de vasten is om een tijdje anders te gaan leven en de vastenkalender helpt daarbij", zegt Jan Van Boxelaere, coördinator van de Lange Weg. "Het is sowieso moeilijk om jongeren warm te maken. Het blijven tieners. We moeten actief reclame maken om activiteiten te blijven organiseren waarbij we jongeren samenbrengen."

De vastenkalender stelt onder meer voor om een vegetarische dag in te lassen, maar evengoed om je kamer op te ruimen of om zuinig om te springen met water en energie. "De kinderen mochten ook zelf voorstellen doen. Zo kozen ze om het een dag zonder chips of cola te doen", aldus Van Boxelaere nog.

40 dagen vol goede voornemens

Ook voor Liesbet is de vasten veel meer dan vasten alleen. "De vasten is eigenlijk een periode van 40 dagen vol met goede voornemens. Zo zal ik proberen minder tv te kijken en meer tijd door te brengen met vrienden of meer tijd te maken voor mijn geloof. Zo zal ik sneller een spiritueel boek lezen of meer bidden."

"De vasten is zeker niet leven op water en brood. Ik laat alleen bewust enkele extraatjes achterwege en ik ga vooral bewuster om met mijn geloof, want wie bezig is met geloof, slaat de vasten niet over", besluit Liesbet.

De vasten is de periode tussen carnaval en Pasen en begint op Aswoensdag. Ze duurt 46 dagen, maar op de 6 zondagen moet niet worden gevast en dus spreekt men van de veertigdaagse vasten. Er mag wel worden gegeten tijdens de vasten, maar vooral vlees en lekkernijen worden geweerd. De rooms-katholieke kerk heeft de regels voor de vasten versoepeld. Zo mocht er oorspronkelijk maar 1 maaltijd worden gegeten per dag en dat bij zonsondergang.

Kevin Calluy