Bos legt bom onder de Nederlandse regering

In de Nederlandse regering wordt stevig gebakkeleid over de rol van het Nederlandse leger in de Afghaanse provincie Uruzgan. Vicepremier Wouter Bos (PvdA, foto) houdt vast aan "de belofte aan de kiezer" dat de laatste Nederlandse militair Uruzgan verlaten moet hebben tegen eind dit jaar. Coalitiepartners CDA en ChristenUnie zijn wel bereid om extra militairen te sturen.

Bos wijst een verzoek van de NAVO voor een trainingsmissie in Uruzgan definitief af. Hij houdt zich naar eigen zeggen onverkort aan "de belofte aan de kiezer" dat de laatste Nederlandse soldaat eind dit jaar uit Uruzgan is vertrokken. Hij wil dat de voltallige ministerraad vrijdag nee zegt tegen het NAVO-verzoek voor een nieuwe missie voor 1 jaar met trainers, opbouwwerkers en militairen.

Premier Jan-Peter Balkenende (CDA) vindt dat "de opties ordentelijk moeten worden onderzocht". "Als er een verzoek is van de NAVO moet je daar op een serieuze manier op ingaan", vindt hij. Balkenende wijst ook op de internationale verantwoordelijkheden van Nederland.

Het is bekend dat het CDA, de grootste coalitiepartner, voorstander is van een verlengd verblijf in Afghanistan. Ook minister van Defensie Eimert van Middelkoop (ChristenUnie) ziet mogelijkheden om in Uruzgan te blijven.

De ministers van de ChristenUnie verlieten vandaag zichtbaar geïrriteerd de kabinetsraad. Noch Balkenende noch Bos wilden ingaan op vragen of het voortbestaan van de regering nu in gevaar is.

Politieke hoogspanning in Den Haag

Het botert al weken niet meer zo goed in de Nederlandse regering, een coalitie van het christendemocratische CDA, de sociaaldemocratische PvdA en de ChristenUnie.

Vorige maand was er nog heibel over het Irak-rapport, dat kritische bedenkingen had bij de rol van de regering in de oorlog in Irak. Ook hier stonden PvdA enerzijds en CDA en ChristenUnie anderzijds tegenover elkaar. Deze crisis kon eerder deze maand worden bezworen door een akkoord.

Het nieuwe meningsverschil over Afghanistan stelt de verhoudingen weer op scherp. Dat heeft mogelijk ook wel te maken met de lokale verkiezingen die gepland zijn voor 3 maart. De PvdA van Bos doet het momenteel erg slecht in de peilingen.