Galloo gaat inwoners Menen beter informeren

Recyclagebedrijf Galloo uit Menen gaat beter communiceren met de inwoners van de stad. Zo komt er onder meer een lokaal krantje.

Het recyclagebedrijf ligt al lang onder vuur in Menen. Omwonenden zeggen dat de firma verantwoordelijk is voor de zware luchtverontreiniging in de stad. Er wordt immers geregeld te veel fijn stof gemeten.

Galloo wil de omwonenden nu beter informeren over de activiteiten, de investeringen en de maatregelen die worden genomen om hinder te voorkomen.