Wathelet tikt Somers op de vingers

Staatssecretaris voor asiel- en migratiebeleid Melchior Wathelet (CDH) zegt dat hij uiteindelijk beslist over de regularisatie van mensen zonder papieren. Hij reageert daarmee op de Mechelse burgemeester Bart Somers (Open VLD) die zelf de talenkennis test van wie papieren wil.

Wathelet (foto) zegt dat de rol van de gemeenten bij een regularisatieaanvraag heel duidelijk bepaald is in de rondzendbrief van 21/06/2007. Binnen de tien dagen moeten gemeentebesturen namelijk controleren of de betrokkene wel op de opgegeven verblijfplaats wonen. Enkel als zich daar een probleem stelt, kan een gemeente de aanvraag niet naar de Dienst Vreemdelingenzaken sturen.

De staatssecretaris wijst er bovendien op dat gemeenten de aanvraag en de voorgelegde bewijsstukken niet hoeven te onderzoeken. Ze mogen dus geen aanvragen afwijzen op grond van vermoedelijke of vastgestelde fraude of openbare orde of onvoldoende kennis van een van de landstalen. Die controle gebeurt door de gemachtigde van de staatssecretaris.

Wel wordt de burgemeester verzocht bij de aanvraag een advies toe te voegen waarbij hij de aandacht van de DVZ kan trekken op feiten van openbare orde of fraude waarvan hij kennis heeft.