Beschutte en sociale werkplaats smelten samen

Voor het eerst in Vlaandereren gaan een sociale en een beschutte werkplaats samensmelten. Het gaat om de beschutte werkplaats Arcotec en de sociale werkplaats Loca Labora in Brugge. Ze gaan samenwerken om op termijn te fuseren.

De twee bedrijven bieden samen werk aan ongeveer 500 mensen met een handicap of met psychosociale problemen. Ze begeleiden ook ongeveer 200 langdurig werklozen naar een baan.

Door samen te smelten willen de twee werkplaatsen meer en betere kansen geven aan kwetsbare groepen.

"We hebben eigenlijk al een pakket aan dienstverlening die naadloos aansluit bij wat men nodig heeft en we zijn ervan overtuigd dat door dit samenspel nieuwe dingen kunnen ontstaan en nieuwe initiatieven die op hun beurt kunnen bijdragen tot meer tewerkstelling voor die mensen", zegt Dirk Dalle van de sociale werkplaats Loca Labora.