Militairen moeten nog voor zomer verhuizen

Het hervormingsplan voor Defensie treedt sneller in werking dan gepland. Dat blijkt uit een interne nota van de chef Defensie, Charles-Henri Delcour, van vorige week. In juni zullen de eerste militairen, van wie de kazerne sluit, verhuizen.

Het hervormingsplan van minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) houdt onder andere in dat 32 kazernes tegen 2011 moeten sluiten. De militairen die in deze kazernes gestationeerd zijn, krijgen een nieuwe plaats in een andere kazerne, kunnen op brugpensioen of krijgen een andere plaats in een burgerdienst. De Crem wil het leger afslanken tot 34.000 manschappen.

Volgens de nota van Delcour (foto) zullen de eerste militairen al verhuizen in juni. Vanaf dan zullen er geen functionele trainingen meer plaatsvinden in die kazernes en zullen geen operationale activiteiten worden uigevoerd.

Tegen september moeten dan de eerste militaire kwartieren effectief de deuren dichtdoen. Onder meer het kwartier Cdt. Van Dooren in Leopoldsburg en het kwartier Helchteren in Houthalen-Helchteren zullen dan dichtgaan.

Vakbonden zijn boos

De vakbonden zijn niet te spreken over deze versnelde verhuis. Volgens de socialistische vakbond was afgesproken dat de militairen die moeten verhuizen, een jaar op voorhand ingelicht zouden worden over hun nieuwe standplaats. De vakbond had verwacht dat de eerste verhuizingen pas in februari volgend jaar zouden plaatsvinden.

De bond vreest ook dat de begeleidingsmaatregelen niet op tijd zullen klaar zijn. De officiële onderhandelingen daarover starten pas op 2 maart. De socialistische bond vreest ook dat de infrastructuur in de kazernes niet op tijd aangepast zal zijn om de extra militairen op te vangen.

Defensie stelt dat de verhuis uitstellen geen optie is. Tegen september 2011 zou 95 procent van de legerhervorming voltooid zijn.

Legereenheden krijgen ook nieuwe naam

Uit de nota van stafchef Charles-Henri Delcour blijkt bovendien dat een aantal bekende legereenheden van naam zullen veranderen. Dat is het gevolgen van het beperken van de landcomponent tot twee brigades: een mediaan (algemeen) en een licht (steunend op paracommando's).

Daardoor zouden het regiment Bevrijding/5e Linie en 1e regiment Carabiniers/Grenadiers uit Leopoldsburg worden omgedoopt tot respectievelijk 1e en 2e mediaan bataljon.Het 1e/3e regiment Lansiers en de bekende Ardense Jagers uit Marche-en-Famenne zouden binnenkort het 3e en 4e mediaan bataljon worden.

Het 12e/13e Linie uit Spa woredt 1e licht bataljon. het 2e commandobataljon uit Flawinne en 3e bataljon parachutisten uit Tielen worden dan het 2e en 3e luchtbataljon.

De naamswijziging zal wellicht ook op verzet stuiten van oudere militairen die vrezen voor het teloorgaan van tradities.