Raad van State vernietigt bouwvergunning GEN

De Raad van State vernietigt de bouwvergunning van het Vlaamse Gewest voor de aanleg van het Gewestelijk Express Net in Linkebeek. Volgens de raad is het tracé van het GEN niet opgenomen in het gewestplan.

Het is de gemeente Linkebeek zelf die om de vernietiging van de vergunning had gevraagd, onder meer omdat het nieuwe tracé  te veel overlast zou veroorzaken.

Voor de aanleg van het Gewestelijk Express Net, het voorstadsnet rond Brussel, moeten verschillende spoorlijnen worden verdubbeld. Dat is ondermeer het geval voor de lijn Brussel-Nijvel, die over het grondgebied van Linkebeek gaat.

Het is nog niet duidelijk of deze beslissing de werken aan het GEN zal vertragen.