Cassatie verbreekt Fortis-arrest eind 2008

Het Hof van Cassatie heeft het zogenoemde Fortis-arrest van december 2008 verbroken. Volgens het Hof van Cassatie is er bij het arrest te weinig rekening gehouden met het algemeen belang. De hele zaak moet nu in principe worden overgedaan voor het hof van beroep in Luik.

Het Fortis-arrest dateert van 12 december 2008. Toen schortte het hof van beroep van Brussel de verkoop van Fortis Bank aan BNP Paribas op. Het hof van beroep oordeelde dat de aandeelhouders eerst geconsulteerd moesten worden.

De gevolgen van het arrest waren niet te onderschatten. Op een bijzondere aandeelhoudersvergadering op de Heizel in Brussel werd de verkoop van Fortis weggestemd. Uiteindelijk, op een tweede aandeelhoudersvergadering, gingen de aandeelhouders toch overstag en stemden ze in met de verkoop.

Niettemin stapte onder meer de Belgische staat naar Cassatie om het arrest te laten verbreken. Het Hof van Cassatie zegt nu dat het arrest van het hof van beroep van Brussel onvoldoende rekening hield met het algemeen belang. Dat is ook wat de advocaten van de staat hadden betoogd. Volgens hen was de reddingsoperatie van Fortis, de verkoop aan BNP dus, in het algemene belang van de Belgische economie, van de klanten van Fortis, van de werknemers en van de schuldeisers van de bank en was er bij de redding geen tijd om de aandeelhouders te consulteren.

Het Hof van Cassatie is van oordeel dat het hof van beroep van Brussel destijds nagelaten heeft om op die argumenten van de Belgische staat te antwoorden.

Gevolgen nog onduidelijk

In principe moet de hele zaak nu worden overgedaan voor het hof van beroep in Luik, maar of dat ook zal gebeuren, is nog lang niet zeker.

De verkoop van Fortis Bank aan BNP Paribas zou in elk geval niet teruggedraaid kunnen worden. De aandeelhoudersvergaderingen hebben intussen plaatsgevonden, de verkoop is gebeurd en de integratie is nu bezig.

De procedure destijds bij het hof van beroep was een spoedprocedure in kort geding (onder meer aangespannen door Deminor en advocaat Mischaël Modrikamen. Het gaat dan ook meer om een formeel attest waarin Cassatie oordeelt dat het arrest van het hof van beroep destijds onvoldoende gemotiveerd was. 

Er loopt overigens nog een beroepsprocedure ten gronde van Modrikamen tegen de BNP-deal.

Korte tijdslijn rond Fortis

  • 27 september 2008: eerste reddingsoperatie: overheden Belelux stappen voor 49% in kapitaal Fortisn voor 11,2 miljard euro
  • 3 oktober 2008: Nederland nationaliseert eigen Fortis Bank en ABN Amro
  • 5 en 6 oktober 2008: België en Luxemburg nationaliseren hun deel van Fortis Bank en gaan die verkopen aan de Franse tegenhanger BNP Paribas zonder toestemming van de aandeelhouders; die voelen zich bekocht en stappen naar de rechtbank
  • 18 november 2008: rechter van Koophandel Francine De Tandt geeft aandeelhouders ongelijk; die gaan in beroep
  • 12 december 2008: fameus Fortis-arrest: hof van beroep in Brussel vindt in kort geding dat de aandeelhouders de verkoop aan BNP Paribas wel moeten goedkeuren
  • 11 februari 2009: aandeelhoudersvergadering wijst overname van Fortis Bank af
  • 27 april 2009: aandeelhouders keuren verbeterde deal met BNP Paribas toch goed; Fortis Bank wordt BNP Paribas Fortis: Fortis Holding blijft verzekeringsbedrijf