Een nieuwe stek voor priester Daens

In Aalst is het standbeeld van priester Daens op het Werfplein verplaatst naar een andere locatie op het plein. De verhuizing van het beeld kwam er omdat het plein volledig vernieuwd wordt.

De vernieuwing van het plein past binnen een groot project waarin de stationsbuurt volledig heraangepakt wordt. "Dat plan wordt nu in fases uitgevoerd. We hebben rond de verplaatsing overleg gepleegd met de dienst Monumentenzorg en met Christian Kieckens, de architect van het stationsomgevingplan. Daens stond vroeger in het midden van het plein, hij komt nu terecht vlak naast de Werfkapel", zegt Kim Van den Eeckhout van de stad Aalst.

Het beeld werd in 1957 opgetrokken met de steun van het Priester Daensfonds. "De stad liet ons weten dat ze het ging verplaatsen", zegt Jozef Liebaut, secretaris van het Priester Daensfonds. "Wij hebben toen aangedrongen dat het beeld op het plein zou blijven staan. In het oorspronkelijk plan was dat namelijk niet de bedoeling. Het beeld blijft op de rechteroever van de Dender uitkijken en wij wilden dat omdat de meeste aanhangers van Daens juist aan de overkant van die rivier wonen."

De verplaatsing moest eigenlijk al eerder zijn uitgevoerd, maar werd uitgesteld tot na carnaval wegens de slechte weersomstandigheden. Het standbeeld werd tijdens de feestdagen omkleed met houten panelen om het te beschermen. "Tijdens carnaval worden al onze monumenten beschermd. Het beeld bestaat echter wel uit een speciale steensoort, wat ook van de verplaatsing een complexe aangelegenheid maakte", aldus nog Van den Eeckhout.