EU onderzoekt herstructurering van Opel

Europees commissaris voor Industrie Antonio Tajani trekt het Opel-dossier naar zich toe. Dat doet hij na een informele vergadering met de Europese ministers van Industrie over de autosector. Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) had er het dossier op tafel gelegd.

Peeters argumenteerde dat wanneer Europa een nieuwe strategie wil uitvoeren voor de elektrische wagen en de technologisch neutrale wagen, dat ook de dossiers waar Europa nu mee geconfronteerd wordt, op Europees niveau moeten worden aangepakt. Het grootste dossier is dan de herstructurering van Opel, stelde Peeters.

Moederbedrijf General Motors heeft de Europese lidstaten waar een Opel-fabriek gevestigd is, gevraagd om financiële steun bij deze herstructurering, in totaal 2,7 miljard euro. In het plan staat ook dat de Opel-fabriek in Antwerpen dicht moet. Peeters vroeg om voorlopig nog geen steun te geven aan GM en eerst het dossier ten grond te onderzoeken.

De minister-president kreeg meteen bijval van Europees commissaris voor Industrie Antonio Tajani (foto boven rechts) alsook van Duitsland en Oostenrijk. Er is een consensus dat de Europese Commissie het dossier eerst zal onderzoeken alvorens de lidstaten steun kunnen geven aan Opel.

Tajani heeft voor volgende week al meteen een nieuwe vergadering belegd met alle betrokken partijen bij het Opel-dossier. Daar zal ook de Europese commissaris voor Concurrentiebeleid Joaquin Almunia op worden uitgenodigd.

Peeters wil er vooral zeker van zijn dat de keuze om Opel Antwerpen te sluiten, gebaseerd is op economische argumenten, in plaats van politieke redenen. Zoiets kan alleen als het dossier op voorhand wordt uitgeklaard zonder dat Opel al financiële steun heeft gekregen van een of meerdere lidstaten met een Opel-fabriek.

De minister-president zal op de vergadering aanhalen dat de resultaten van Opel Antwerpen goed zijn en dat de fabriek economisch nog een goede toekomst heeft. "Dat zal op de vergadering in alle duidelijkheid kunnen worden aangetoond", besluit Peeters.

Ook Duitsland wil meer garanties

De Duitse en Oostenrijkse overheden willen eveneens dat General Motors de Europese Commissie op de hoogte houdt van de herstructurering van Opel/Vauxhall.

Volgens de Duitse minister van Economie Rainer Brüderle (FDP) staan er nog te veel onduidelijkheden in dat plan en is het daarom niet zeker of een faillissement van Opel vermeden kan worden.

Brüderle wil het plan daarom laten doorlichten door het auditeurenbureau PriceWaterhouseCoopers. Pas daarna zal hij beslissen of Duitsland inderdaad met miljarden kredieten voor Opel over de brug zal komen. GM wil de vier Duitse fabrieken van Opel openhouden, maar er zullen wel duizenden banen sneuvelen.