Linkebeek wil onderhandelen over GEN

De gemeente Linkebeek wil komen tot een onderhandelde oplossing met Infrabel over de ontdubbeling van de spoorlijn 124 op haar grondgebied. Dat heeft de niet-benoemde burgemeester Damien Thiéry gezegd.

De Raad van State heeft gisteren, op vraag van de gemeente, de bouwvergunning voor de aanleg van het Gewestelijk Express Net voor Linkebeek vernietigd.

Infrabel had daarop laten weten dat die vernietiging drie jaar vertraging zou opleveren. De spoorwegbeheerder wijst er ook op dat de bouwvergunning slechts werd ingetrokken door procedurefouten bij aanpassingen aan het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP).

Schepen van Openbare Werken Yves Ghequière kondigde wel aan dat Linkebeek een nieuwe procedure bij de Raad van State niet zal schuwen, indien Infrabel weigert rond de tafel te gaan zitten.