Politieke spanning in Den Haag stijgt ten top

In Nederland moeten de ministers van de regering-Balkenende tot overeenstemming zien te komen over het al dan niet verlengen van de Nederlandse missie in Afghanistan. Eergisteren liet vicepremier Wouter Bos (PvdA) weten dat hij absoluut geen verlenging van de missie in Uruzgan wil.

Het christendemocratische CDA van premier Jan Peter Balkenende en de ChristenUnie stellen dat in de regering is afgesproken dat alle opties, dus ook het NAVO-verzoek, zorgvuldig onderzocht worden en dat pas daarna een besluit genomen kan worden. Het CDA is voor een verlengd verblijf van de Nederlandse militairen in Afghanistan.

Maar Bos, die twee weken voor de lokale verkiezingen de hete adem van zijn kiezers in de nek voelt, wil blijkbaar af van zijn reputatie van "draaikont" en wil zich naar eigen zeggen houden aan de belofte van zijn sociaaldemocratische PvdA aan de kiezer. Veel linkse kiezers zijn tegen deelname aan de NAVO-operatie in Afghanistan en vinden dat de PvdA zich de laatste jaren  te veel heeft laten meeslepen door de coalitiepartners in de regering.

Gisteren werd in de Tweede Kamer een spoeddebat over de kwestie gehouden. De oppositie hakte hard in op de besluitvorming van de regeringsploeg en vroeg verduidelijking, maar Balkenende liet niet in zijn kaarten kijken. In elk geval bleek duidelijk dat de sfeer in zijn regeringsploeg ijskoud is. Volgens veel waarnemers is de regering-Balkenende "uitgeregeerd".

Hoe dan ook herhaalde Bos dat het NAVO-verzoek om de missie in Afghanistan te verlengen, moet worden afgewezen. Balkenende wees zijn vicepremier niet terecht in de Tweede Kamer, maar noemde diens uitlatingen wel "prematuur". Vandaag moeten de ministers tot een eensgezinde beslissing zien te komen, zoniet dreigt de regering te vallen. 

"Het wordt een zware klus", zei Wouter Bos vanmorgen net voor het begin van de ministerraad, maar de insteek is om problemen op te lossen."

Vicepremier André Rouvoet van de ChristenUnie zegt dat er een zware verantwoordelijkheid rust op alle politieke leiders. "Ik ben niet te spreken over deze week, er is veel gebeurd en we gaan de schade opnemen", liet hij optekenen.