Legitimiteit verkiezingen Irak in gedrang

In Irak roept een belangrijke soennitische partij op om de verkiezingen op 7 maart te boycotten. De stembusslag wordt gezien als een cruciale test voor de verhoudingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen in het land. Het zou om de tweede boycot op rij kunnen gaan.

Twee politici van de partij -het Front voor Nationale Dialoog- werden onlangs door de kiescommissie van de lijst geschrapt omdat ze banden zouden hebben met de Baath-partij van Saddam Hoessein. Vandaag besloot de leiding van de partij om volledig uit de race te stappen en riep daarbij andere soennitische partijen op om de verkiezingen van 7 maart te boycotten.

Als reden werd niet alleen het bannen van de twee kandidaten aangehaald, maar ook de groeiende invloed van buurland Iran in de binnenlandse politiek. Net zoals in Iran, zijn de meeste inwoners in Irak sjiiet, maar er is ook een grote soennitische minderheid. De boycot komt niet echt als een verrassing. Soennieten zijn al een tijdje woest, omdat de voorbije weken zowat 400 kandidaten werden geschrapt door een kiescommissie en de meeste onder hen zijn soennieten.

Niet de eerste boycot

Die kiescommissie wordt geleid door twee sjiieten, een feit dat ook bij de Amerikanen voor wrevel zorgt. Samen met hun bondgenoten willen de VS in Irak immers een open en eerlijke stembusslag zonder dat die overschaduwd worden door sektarische spanningen. Het is nog niet duidelijk of ook andere soennitische partijen gehoor zullen geven aan de oproep tot boycot.

Als een meerderheid van de soennieten beslist om de verkiezingen te boycotten, stevenen we af op het scenario van in 2005. Toen bleven de soennieten massaal weg bij de parlementsverkiezingen en zijn sindsdien ondervertegenwoordigd in het bestuur van het land. Een jaar later verzandde Irak in een bloedige strijd tussen soennieten en sjiieten die pas in 2008 min of meer tot een einde kwam.