Speurwerk naar moord op Van Uytsel onderzocht

De federale politie start een onderzoek naar het speurwerk in de zaak van het vermoorde meisje Annick Van Uytsel uit 2007. Er was destijds informatie die Ronald Janssen in beeld bracht als mogelijke dader, maar die informatie zou niet genoeg onderzocht zijn.

Tot nog toe werd de informatie die in Leuven was binnengekomen over Janssen omschreven als erg vaag. De tip had niet tot zijn ontmaskering kunnen leiden, luidde het.

Maar volgens sommigen was de informatie veel concreter dan tot nog toe gezegd, een heus proces-verbaal waarin Janssen werd aangeduid als iemand die wel erg vaak naar feestjes met jonge meisjes ging.

In het pv was ook sprake van het partnergeweld dat hij gepleegd had. En er was ook het feit dat hij vlak bij de gsm-mast woonde waar het laatste signaal van de gsm van Van Uytsel was opgevangen.

Eén speurder wou Janssen daarom gaan verhoren, maar hij zou tegengewerkt zijn door zijn overste. De zaak heeft heel wat spanningen veroorzaakt in Leuven en de top van de federale politie wil nu klaarheid brengen. Een vroegere topspeurder van de federale recherche in Gent zal nu gesprekken voeren met de betrokken speurders en een rapport opstellen voor de politietop en de procureur.

Het gaat niet om een officieel intern onderzoek, maar veeleer om "een gesprek". "Op het eerste gezicht is het de bedoeling om te kijken of we onze werkprocessen kunnen aanscherpen, lessen kunnen trekken en onze manier van werken kunnen verbeteren", zegt Paul Van Thielen, hoofd van de federale gerechtelijke politie. Volgens Van Thielen is de vraag of de tip over Janssen genoeg onderzocht is, niet de hoofdopdracht van dit onderzoek.