Weinig allochtone jongeren bij Chiro en scouts

De twee grootste jeugdbewegingen van Vlaanderen, Chirojeugd Vlaanderen en Scouts en Gidsen Vlaanderen, bereiken nog te weinig allochtonen en laaggeschoolden. Dat blijkt uit een onderzoek van het profiel van de leden dat in 2008 en 2009 werd uitgevoerd in opdracht van Chiro en scouts.

97 procent van de leden van de twee jeugdbewegingen is van Belgische afkomst. Hij of zij volgt in het secundair onderwijs vooral een ASO- of TSO-richting. 9 op de 10 leden wonen niet verder dan 5 kilometer van het lokaal van de scouts- of Chirogroep.

Jongeren worden vooral door hun ouders gestimuleerd om naar de jeugdbeweging te gaan. Niet zelden heeft minstens een van de ouders zelf in de jeugdbeweging gezeten (86,4 procent). Naast ouders zijn ook vrienden op school of uit de buurt een aanzet voor jongeren om lid te worden én te blijven van de Chiro of de scouts.

Uit de studie komt ook naar voren dat zowel de jongeren als hun ouders erg tevreden zijn over de werking van de jeugdbeweging. Ongeveer 85 procent van de ouders heeft het volste vertrouwen in de leiding, 90 procent is tevreden over de kostprijs van de activiteiten.

Chirojeugd Vlaanderen en Scouts en Gidsen Vlaanderen zijn tevreden met de resultaten van het onderzoek, maar zien ook punten tot verbetering. "Vooral allochtone jongeren en leerlingen van BSO vinden blijkbaar moeilijk of niet de weg naar onze jeugdbewegingen, ondanks inspanningen zoals diversiteitsprojecten, open kampen, stadswerkingen, vormingen, materiaalbanken,...", luidt het.

Beide jeugdbewegingen geven aan dat ze willen blijven werken aan toegankelijkheid en diversiteit.

Meest gelezen