Brusselse winterplan opvang daklozen loopt af

Overmorgen loopt het winterplan voor extra opvang van daklozen in Brussel af. 350 mensen zullen de nacht opnieuw op straat moeten doorbrengen. In mei wordt de winteropvang geëvalueerd.

350 mensen, onder wie 12 gezinnen met kinderen, zullen vanaf overmorgen opnieuw de nacht op straat moeten doorbrengen. Dat zegt het OCMW van Brussel. Heel wat van die mensen zijn asielzoekers die eigenlijk opgevangen moeten worden door Fedasil. Ze kregen afgelopen winter een slaapplaats via het winterplan van het OCMW van Brussel. OCMW-voorzitter Ivan Mayeur vraagt dat er werk wordt gemaakt van een goed asielbeleid om zulke crisissen in de toekomst te vermijden.

Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister en als Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie-collegelid samen met minister Evelyne Huytebroeck (ECOLO) bevoegd voor Bijstand aan Personen, houdt op 11 mei een belangrijk overlegmoment met de sector om de voorbije winteropvang in Brussel te evalueren. Het is onder meer de bedoeling om de nodige lessen te trekken uit de voorbije Winteropvang voor daklozen in Brussel.

Er bestaan geen officiële cijfers over het aantal dak- en thuislozen in Brussel. Maar volgens schattingen van het Steunpunt La Strada telde Brussel in november 2008 zo'n 1.771 daklozen.

Tijdens de afgelopen winter werd minister Brigitte Grouwels geconfronteerd met de enorme noden op het terrein. "Een uitzonderlijk harde en lange winter, het tekort aan plaatsen door het stijgend aantal daklozen, asielzoekers en mensen zonder papieren in Brussel, de veelvuldige psycho-sociale problemen en de dagelijks toenemende agressie in deze doelgroep, wijzen er op dat heel dringend structurele oplossingen moeten worden gezocht. Ik betreur dat de daklozen elk jaar pas in de kijker komen als het begint te vriezen. De daklozenproblematiek is immers niet enkel een winterprobleem", aldus minister Brigitte Grouwels.

Minister Grouwels doet ook een warme oproep aan de federale regering. "De ministers bevoegd voor Maatschappelijke Integratie, Justitie, Binnenlandse Zaken en Defensie moeten zeker hun steentje bijdragen voor een doelgerichte en integrale aanpak van de daklozenproblematiek. Ik ben absoluut overtuigd dat er nood is aan meer overleg. Alleen samen zijn we sterk om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden", besluit Grouwels.