Keuring riool nodig bij verkoop van huis

Wie een huis verkoopt, zal binnenkort ook een keuringsbewijs voor de riolering moeten hebben. Het voorstel wordt nu vrijdag voorgelegd aan de Vlaamse regering.

In sommige gemeenten moeten woningen nu al een gescheiden systeem hebben voor afvalwater en regenwater, en ook voor nieuwe woningen is het verplicht. Maar in de praktijk wordt die verplichting nog te veel genegeerd.

"Om het vele geld dat de gemeenten en het Vlaamse Gewest geïnvesteerd hebben in riolering maximaal te laten renderen is het noodzakelijk dat woningen correct aangesloten zijn op de openbare riolering", zegt Wendy Vrancken van het overlegplatform voor de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector. 

"Uit onze steekproeven bij nieuwbouwwoningen blijkt dat er in de helft van de gevallen iets mis is. Een frequent voorkomend probleem is dat er foute verbindingen gemaakt werden waardoor het afval- en regenwater niet apart worden afgevoerd. "

De nieuwe maatregel moet ervoor zorgen dat de waterkwaliteit in Vlaanderen overal snel beter wordt. Het keuringsbewijs zal ongeveer 100 euro kosten. Dat moet betaald worden door de verkoper.