Leterme verdedigt verlenging Afghanistan-missie

In de Kamercommissie Buitenlandse Zaken en Defensie heeft de regering de beslissing verdedigd om de Belgische troepen langer in Afghanistan te houden.

De regering besliste vorige maand om de Belgische militairen langer te laten deelnemen aan de NAVO-missie in Afghanistan, tot eind 2011. Premier Yves Leterme (CD&V) en vijf ministers zeggen dat de Belgische regering niet gezwicht is voor de druk van de Verenigde Staten, zoals de oppositiepartijen hen verwijten. "Wij zijn niet plat op de buik gegaan voor de Amerikanen", zegt premier Leterme. "De VS vroeg een substantiële verhoging van het troepenaantal, een vraag waar wij niet op ingegaan zijn."

Wat de oppositiepartijen de regering vooral kwalijk nemen, is dat er geen debat aan de beslissing voorafging. "Bovendien", zegt Dirk Van der Maelen (SP.A), "is een oorlog in Afghanistan niet de manier om aanslagen te vermijden. Aanslagen worden vandaag beraamd in Soedan of Pakistan, niet in Afghanistan."

Verschillende oppositiepartijen zeggen ook dat er geen visie schuilt achter de Belgische Afghanistan-missie. De regering weerlegde die kritiek met de opmerking dat de oppositie geen alternatieven heeft.

Minister van Buitenlandse Zaken Vanackere (CD&V) deelde nog mee dat de diplomatie in Afghanistan versterkt wordt via de instelling van een ambassadeur.