Masterplan 2020 weer op de regeringstafel

Straks zit de top van de Vlaamse regering opnieuw bijeen over het mobiliteitsplan voor Antwerpen. Gisteravond rond 22.30 uur zijn de onderhandelaars uit mekaar gegaan zonder akkoord. Over de inhoud van de gesprekken lekte weinig uit.

Uiterlijk woensdag wil Peeters met zijn regering een akkoord over de Oosterweelverbinding. De Vlaamse regering moest dat dossier opnieuw bekijken nadat tijdens een volksraadpleging in Antwerpen een van de tracés, met de Lange Wapperbrug, is weggestemd. Maar omdat heel wat politici zich duidelijk hebben uitgesproken voor of tegen een brug, ligt het dossier erg gevoelig.

Peeters heeft nu gezegd dat hij de Oosterweelverbinding ruimer wil plaatsen in een nieuw "masterplan 2020" over de mobiliteit in Antwerpen. Daarin staat dan niet alleen het tracé van de Oosterweelverbinding, maar ook oplossingen voor bijvoorbeeld de files op de E313 en E34, extra fietspaden en tramlijnen. Of de Antwerpse ring wordt rondgemaakt met een brug of een tunnel, is nog niet uitgemaakt, aldus Peeters.