Verlengd verblijf Afghanistan verdedigd

De beslissing van het kernkabinet om de Afghanistanmissie te verlengen tot eind 2011 werd vandaag in de Kamer verdedigd door de regering. De oppositie blijft erbij dat de militaire inzet in Afghanistan nutteloos en vruchteloos is.

Hat waren premier Leterme en de ministers Vanackere (CD&V), Turtelboom (Open Vld), De Crem (CD&V) en Michel (MR) die de beslissing van het kernkabinet hebben verdedigd.

De beslissing om Belgische militairen tot eind 2011 in Afghanistan te houden, lokte veel protest uit bij de oppositiepartijen. "Er was geen voorafgaand evaluatiedebat in het parlement", klonk het bij Groen!. "België gaat plat op de buik voor de NAVO", riep SP.A. Hoewel premier Leterme dat laatste met klem ontkende en benadrukte dat de regering niet inging op een vraag voor meer troepen, veranderde de oppositie niet van mening. De oppositie blijft erbij dat de keuze voor een hoofdzakelijk militaire inzet in Afghanistan nutteloos en vruchteloos is.

Dat er een gebrek aan evaluatie zou geweest zijn, vond minister van Buitenlandse Zaken Vanackere een holle bewering. "Onze diplomatieke post houdt regelmatig punctuele rapporten bij; onze ministers doen veelvuldig terreinbezoeken; we onderhouden diplomatieke contacten op hoog niveau; we nemen deel aan EU-raden, conferenties en debatten in het Belgische parlement". Hij wees Groen!-Kamerlid De Vriendt erop dat hij nooit een schriftelijk evaluatierapport beloofde.

Vanackere verzekerde de parlementsleden ervan dat de beslissing kadert in een internationale transmissiestrategie, die Afghanistan almaar meer wil overlaten aan de Afghanen. "Ons land kiest voor een civiel-militaire aanpak, maar de veiligheid is een voorwaarde", klonk het. "Daarvoor is het nettobudget voor 2010 geraamd op 53 miljoen euro, voor 2011 naar verwachting 51,6 miljoen", aldus Defensieminister De Crem.

Minister van Buitenlandse Zaken Vanackere deelde nog mee dat de diplomatie in Afghanistan versterkt wordt via de instelling van een ambassadeur.