19.000 regularisatiedossiers ingediend

Er zijn bijna 19 000 dossiers van mensen zonder papieren die legaal in ons land willen kunnen blijven. De meeste daarvan zijn gebaseerd op de nieuwe criteria.

In de zomer van vorig jaar bereikte de regering een akkoord over de regularisering van mensen zonder papieren op basis van een aantal criteria, zoals b.v. of iemand kans heeft op werk. Tussen 15 september en 15 december konden mensen op basis daarvan een regularisatieaanvraag indienen. Dat zijn er nu dus een kleine 19.000, al zitten daar ook een 7.000 à 8.000 gewone regularisatieaanvragen om humanitaire redenen tussen.

Er zijn bij de cijfers echter ook verschillende dubbeltellingen, omdat verschillende personen hun dossier opnieuw hebben ingediend.