Besparingsplan VRT wordt nu uitgewerkt

De raad van bestuur van de VRT heeft de directie een mandaat gegeven om haar besparingsplan uit te voeren. De bedoeling is dat de directie 65 miljoen euro bespaart en met de vakbonden onderhandelingen opstart over uitstroommogelijkheden van het personeel.

De hele namiddag heeft de raad van bestuur, onder leiding van Luc Van den Brande, hierover onderhandeld met gedelegeerd bestuurder ad interim Piet Van Roe.

"Het uitgangspunt blijft een besparing van 65 miljoen euro. Als ondertussen blijkt dat er nieuwe elementen of nieuwe mogelijkheden zijn, moet de directie daar rekening mee houden", zegt de voorzitter van de raad van bestuur Luc Van den Brande (CD&V, foto). "De directie heeft ook de opdracht gekregen om te onderhandelen met de vakbonden over bepaalde uitstroommogelijkheden. De raad van bestuur zal in juni een definitieve beslissing nemen op het ogenblik dat er na onderhandelingen een definitief voorstel is van de directie."

Er zullen dus ook alternatieven bekeken worden voor de uitstroomvoorstellen die nu op tafel liggen. "Het moeten sociaal rechtvaardige maatregelen zijn. Het mag niet gaan om ontslagen omwille van de besparingen en er moet ook uitzicht zijn op nieuwe instroom", luidt het in een persbericht van de VRT.

Eind vorige week stelden de vakbonden zelf nog een alternatief besparingsplan voor dat tegen eind 2011 slechts 38,9 miljoen euro zou opleveren, maar waarbij er geen inkrimping zou zijn van het aanbod op het vlak van fictie, sport, vrijdagavondshows en Ketnet.