Geen totaal boerkaverbod in Frankrijk?

Een totaal boerkaverbod ligt juridisch moeilijk, maar een verplichting om delen van het gezicht onbedekt te laten uit veiligheidsredenen kan eventueel wel. Dat is het oordeel van de Franse Raad van State.

De Franse regering had om een advies gevraagd nadat een parlementscommissie een verbod op het dragen van een boerka op openbare plaatsen had aanbevolen.

Premier François Fillon wou eerst een advies van de Raad van State (vergelijkbaar met de Belgische Raad van State, red.) voor de regering een wetsvoorstel indiende om de boerka te verbieden.

Volgens de Raad van State zijn er voor zo'n verbod echter heel wat juridische bezwaren. Dat staat in haar rapport dat ze vandaag aan de premier heeft overhandigd.

De kwestie van de boerka's houdt Frankrijk al maanden in de ban nadat de commissie met haar werkzaamheden was begonnen.