Grondwettelijk Hof steunt "kernheffing"

Het Grondwettelijk Hof heeft de klacht van vier energiebedrijven tegen een extra bijdrage in de begroting, afgewezen. Het gaat om 250 miljoen euro die vooral van Electrabel zou moeten komen.

De federale regering had de vier bedrijven een extra heffing gevraagd van 250 miljoen euro voor de begroting van 2008. Die bijdrage moest er komen als compensatie voor de extra winsten die de bedrijven konden halen dankzij het langer dan gepland openhouden van de kerncentrales in ons land.

Het meeste geld moest komen van Electrabel, een onderdeel van het Franse GDF Suez, maar ook Electricité de France (EDF), SPE en de verwerker van atoommateriaal Synatom stapten naar het Grondwettelijk Hof.

Dat heeft hen nu ongelijk gegeven. Volgens het hof is de extra bijdrage in het algemeen belang en is ze niet arbitrair opgelegd of buitensporig, zoals de vier bedrijven beweerd hadden.

Daarmee is de kous nog niet af, want de regering heeft ook voor 2009 een dergelijke bijdrage gevraagd. Over de periode tussen 2010 en 2014 is er een akkoord tussen de regering en de bedrijven.