Ombudsman laakt opnieuw asielbeleid

De federale ombudsdienst geeft in zijn jaarverslag zware kritiek op het asielbeleid van de regering. Net zoals vorig jaar vindt de ombudsdienst dat de overheid "zwaar tekortschiet". Daarnaast vallen mensen zonder internet vaak uit de boot bij de dienstverlening.

De ombudsdienst behandelt klachten van burgers en verenigingen over de dienstverlening van de overheid. Die worden dan gebundeld en besproken in het jaarverslag, met aanbevelingen. Vorig jaar ontving de federale ombudsdienst in totaal 6.429 klachten die als ontvankelijk werden beschouwd. De klachten gaan vooral over foute toepassing van de eigen regels, onzorgvuldige dienstverlening en een onredelijke termijn.

Net zoals vorig jaar haalt de ombudsdienst hard uit naar het asielbeleid van de overheid. Vooral in de opvang van illegale gezinnen schiet de Belgische staat "schromelijk tekort". De dienst beveelt Fedasil (het agentschap dat instaat voor de opvang van asielzoekers, red.) aan om "onmiddellijk" minderjarige kinderen op te vangen wiens ouders hier illegaal verblijven.

Zoals geweten is er een tekort aan opvangplaatsen, maar daar kan de staat "zich niet achter verschuilen". Er moeten meer mensen en middelen worden vrijgemaakt zodat "Fedasil te allen tijde zijn opdracht tot opvang correct zou kunnen uitvoeren." De voorbije maanden zijn er mondjesmaat plaatsen bijgekomen, maar het tekort blijft. Dat moet dus veranderen, "zoniet komt de Belgische Staat tekort aan zijn nationale en internationale verplichtingen".

Digitale kloof

In het jaarverslag pleit de ombudsdienst ook voor een grotere aandacht voor mensen die een beperkte toegang hebben tot het internet of er gewoon niet mee kunnen werken. De overheid mag zich in haar communicatie en dienstverlening niet enkel richten tot internetgebruikers. Daarvoor is de digitale kloof in ons land nog veel te groot, aldus de de federale ombudsmannen.