Slechts 26 veroordeelden naar herkomstland

Sinds het mogelijk is om veroordeelden hun straf te laten uitzitten in hun thuisland, zijn er amper 26 veroordeelden verplicht vertrokken naar een gevangenis in hun herkomstland. Dat blijkt uit cijfers van minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V).

Sinds 2005 is het mogelijk om buitenlandse gedetineerden over te brengen naar het land van herkomst om hen daar hun straf te laten uitzitten. Het betrokken land moet daar wel mee akkoord gaan. De paarse regering voerde de mogelijkheid in om mee de overbevolking van de gevangenissen te helpen oplossen.

Uit cijfers van minister De Clerck blijkt nu dat de regeling weinig effect heeft. Vijf gedetineerden werden overgebracht naar Bulgarije, drie naar Polen, negen naar Roemenië, zeven naar Nederland en twee naar Frankrijk. Dat is de balans die die minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) in de Kamercommissie Justitie antwoordde op een parlementaire vraag van Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD).

Sabien Lahaye-Battheu wil dat de regering nu een prioriteit maakt van deze transfers en stelt dat de ministers van Justitie en Buitenlandse Zaken meer moeten gaan samenwerken.

Eind 2009 hadden van de 10.533 gedetineerden in onze gevangenissen 6.051 de Belgische nationaliteit. Er zaten op dat moment dus 4.482 niet-Belgische gedetineerden in onze gevangenissen, ruim 40%. De Marokkanen vormen de grootste groep (1.182), gevolgd door de Algerijnen (583), de Fransen (224), de Roemenen (210) en de Nederlanders (206).

"Het kan niet dat maar een fractie daarvan voor zijn straf terugkeert naar zijn land van herkomst. Mijn inziens is het opportuun om met hun landen prioritair bilaterale overbrengingsakkoorden te bewerkstelligen. In maart 2007 werd na een jaar van moeizame onderhandelingen een akkoord bereikt met de Marokkaanse regering om gevangenen terug te brengen naar hun thuisland. Maar het verdrag is nog steeds niet geratificeerd door het Marokkaanse parlement", zegt Lahaye-Battheu.